Thông tin liên hệ

CÔNG TY SAQUAPRO

  • Địa chỉ: 165 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu
  • Bản đồ:

  • Email: saquapro999@gmail.com

Ceo: Ngô Nhật Huy

Số điện thoại: 0905.073.849

Kỹ sư trưởng: Nguyễn Hoàng Thịnh

Số điện thoại: 0935.044.149